Whistleblowing

At Hydroline, we are committed to operating responsibly and ethically in all of our operations. We expect our entire organization to adhere to corporate law and our ethical principles. If anyone working for Hydroline or for its key stakeholders suspects unethical conduct or other violations, they have the right and obligation to report it.

Through our confidential Whistleblowing channel, you can make an anonymous and confidential report that cannot be traced back to the sender. Using this channel, you can report your suspicions of unethical behaviour, such as violations of the law, misuse of position, acceptance of bribes, or any other activities that may jeopardize the ethical and lawful operation of the organization or its key stakeholders.

Me Hydrolinella olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja eettisesti kaikissa toiminnoissamme. Edellytämme koko organisaatioltamme yrityslainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaista toimintaa. Mikäli kukaan Hydrolinella tai sen keskeisissä sidosryhmissä työskentelevä epäilee epäeettisestä toimintaa tai muita rikkomuksia, on hänellä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa siitä.

Luottamuksellisen Whistleblowing-kanavamme kautta voit tehdä nimettömän ja luottamuksellisen ilmoituksen, jonka lähettäjää ei voida jäljittää. Kanavan kautta voit ilmoittaa epäilyksesi epäeettisestä toiminnasta, kuten lainsäädännön rikkomisesta, aseman väärinkäytöstä, lahjusten ottamisesta, tai muusta toiminnasta, joka voi vaarantaa organisaation tai sen keskeisten sidosryhmien eettisen ja lainmukaisen toiminnan.

Contact