Transfer of Hydroline’s sawmill business to Hoberg & Driesch Finland Oy

As the business of Finland’s leading hydraulic cylinder manufacturer develops and expands, an even greater focus in the core business and its efficiency is paramount. Following the growth strategy and enabling a stronger concentration of resources, Hydroline has agreed to transfer the sawmill business at Vuorela factory to Hoberg & Driesch Finland Oy.

The agreement with Hoberg & Driesch offers Hydroline flexibility for operative business operations. The agreement will enable even a better concentration of resources and thus enables the company to focus specifically on its core business. With the transfer of business, delivery times will also be shortened. The arrangement also makes Hoberg & Driesch Finland Oy a major supplier of Hydroline Oy’s cylinder materials.

It has also been a great state of mind of this transfer to be able to ensure the continuity of work for Hydroline’s sawmill workers. With the agreement, three Hydroline employees will transfer to Hoberg & Driesch Finland Oy. This also offers greater opportunities to the transferring workers, as in the future they will serve other customers than Hydroline as well.

The contract between Hydroline and Hoberg & Driesch has been signed on Monday 19th of April 2021. The transfer will take effect on 14th of June.

For further information, please contact

Jussi Maksimainen, CEO, Hydroline Oy
+358 40 826 0871
jussi.maksimainen@hydroline.fi

Riku Hihnala, Managing Director, Hoberg & Driesch Finland Oy
+358 400 643 522
riku-hihnala@hoberg-driesch.fi

 

Hoberg & Driesch Finland Oy is a subsidiary of a private family-owned group, Hoberg & Driesch GmbH Co. KG. The subsidiary represents all of the Group’s transactions in Finland. Founded in 1948 in Düsseldorf, Germany, the family-owned company is one of Europe’s leading distributors of steel pipes. The company employs about 550 people internationally.

 

 

Hydroline is Finland’s leading and strongly internationalizing family company specialized in the design, manufacture and lifecycle services of customized, heavy-duty hydraulic cylinders. Founded in 1962, the company serves the World’s leading machine and equipment manufacturers, which include e.g. Sandvik, John Deere, Normet and Hiab. The company has production facilities in Siilinjärvi, Finland, and Stargard, Poland.

 

Suomen johtavan hydraulisylinterivalmistajan yritystoiminnan kehittyessä ja laajentuessa, entistä suurempi panostus ydinliiketoimintaan sekä sen tehostamiseen on ensiarvoisen tärkeää. Kasvustrategiaa seuraten ja resurssien entistä vahvemman keskittämisen mahdollistamiseksi, Hydroline on sopinut Vuorelan tehtaan sahaustoiminnan liikkeen luovutuksesta Hoberg & Driesch Finland Oy:lle.

Sopimus Hoberg & Drieschin kanssa luo Hydrolinelle joustavuutta operatiiviseen toimintaan. Sopimuksen myötä resursseja pystytään keskittämään entistä paremmin ja mahdollistaa yhtiölle keskittymisen nimenomaan ydinliiketoimintaan. Myös toimitusajat tulevat liikkeen luovutuksen myötä lyhenemään. Järjestelyn myötä Hoberg & Driesch Finland Oy:sta tulee samalla merkittävä Hydroline Oy:n sylinterimateriaalien toimittaja.

Suurena tahtotilana luovutuksen osalta on ollut myös pystyä turvaamaan Hydrolinen sahauksen työntekijöiden töiden jatkuvuus. Sopimuksen myötä kolme Hydrolinen työntekijää siirtyy Hoberg & Driesch Finland Oy:n palvelukseen. Tämä myös tarjoaa siirtyville työntekijöille laajempia mahdollisuuksia työtehtävissä ja jatkossa heidän asiakkainaan on muitakin kuin Hydroline. Siirtyvien työntekijöiden työpiste säilyy entisellään, kun Hydrolinen Vuorelan tehtaan sahaustoiminnot siirtyvät uuden toimijan haltuun kesäkuun puolessa välissä.

Sopimus Hoberg & Drieschin kanssa on kirjoitettu maanantaina 19.4. Liikkeenluovutus astuu voimaan 14.6.

Lisätietoja tarjoavat

Jussi Maksimainen, CEO, Hydroline Oy
+358 40 826 0871
jussi.maksimainen@hydroline.fi

Riku Hihnala, Managing Director, Hoberg & Driesch Finland Oy
+358 400 643 522
riku-hihnala@hoberg-driesch.fi

 

Hoberg & Driesch Finland Oy on yksityisen perheomisteisen konsernin, Hoberg & Driesch GmbH Co. KG:n tytäryhtiö. Tytäryhtiö edustaa konsernin kaikkia liiketoimia Suomessa. Vuonna 1948 Saksan Düsseldorfissa perustettu perheyritys on Euroopan johtavia teräsputkien jälleenmyyjiä. Yritys työllistää kansainvälisesti noin 550 työntekijää.

 

 

Hydroline on Suomen johtava ja vahvasti kansainvälistyvä, vaativaan käyttöön tarkoitettujen räätälöityjen hydraulisylintereiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä elinkaaripalveluihin erikoistunut perheyritys. Vuonna 1962 perustettu yhtiö pavelee maailman johtavia kone- ja laitevalmistajia, joihin lukeutuvat mm. Sandvik, John Deere, Normet sekä Hiab. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Suomessa Siilinjärvellä sekä Puolassa Stargardissa.