Hydroline Oy sells its Services business

Hydroline Oy sells its separate business unit, Hydroline Services, which offers maintenance and repair services for hydraulic cylinders, to the newly established company HL-Hydraulics Oy.

The Services business has operated as a part of Hydroline since 2015 and has developed significantly well throughout the years and has been able to establish a solid market position as a leading service provider in its chosen market segments. Its wide customer base includes contract customers in need of repetitive maintenance services as well as operators with individual maintenance needs. The customer base encompasses i.a. mining companies, mining service companies, steel mills and operators of heavy-duty cranes.

During spring, Hydroline Group has reviewed its strategy and as a result, the focus is set even more to the core business: the production of hydraulic cylinders for mobile machine manufacturers (“OEMs”). The customer base of the Services business is different, it operates in its own premises in Vuorela and Hämeenlinna with its own organization and the business logic is also fundamentally different.

“The Services business is considered to have even better opportunities to further develop and expand its operations as an own independent company. Hydroline, on the other hand, desires to streamline its operations in order to focus even more on serving OEM customers and supporting them in their international growth,” says Jan Mattlin, CEO of Hydroline Oy.

The owners of the company, HL-Hydraulics Oy, are Pasi, Jukka and Mikko Laakkonen and Hydroline Oy. The transaction was signed in July and will take place as an asset transaction. The purpose is to close the transaction during the month of August. With the transaction 20 employees will transfer to the new company.

Hydroline is Finland’s leading and strongly internationalizing family company specialized in the design, manufacture and lifecycle services of customized, heavy-duty hydraulic cylinders. Founded in 1962, the company serves the World’s leading machine and equipment manufacturers, which include e.g. Sandvik, John Deere, Normet and Hiab. The company has production facilities in Siilinjärvi, Finland, and Stargard, Poland.

Hydroline Services is a company specialised in maintenance and repair services of hydraulic cylinders. Founded in 2015, the company has established a solid market position as a leading service provider. Its customer base includes contract customers in need of repetitive maintenance services as well as operators with individual maintenance needs. The company facilities are located in Vuorela and Hämeenlinna. The company turnover is approximately 3,5 million € and it employs 20 employees.

 

Hydroline myy Services liiketoiminnan yrityskaupassa

Hydroline Oy myy erillisen liiketoimintayksikkönsä, hydraulisylintereiden kunnostus- ja korjauspalveluita tarjoavan Hydroline Servicesin uudelle yhtiölle HL-Hydraulics Oy:lle.

Services liiketoiminta, joka on toiminut osana Hydrolinea vuodesta 2015, on kehittynyt erittäin hyvin viime vuosien aikana ja on vakiinnuttanut asemaansa johtavana palveluntarjoajana omassa markkinasegmentissään. Laajaan asiakaskuntaan kuuluu niin säännöllisiä huoltopalveluita tarvitsevia sopimusasiakkaita kuin myös yksittäisiä huoltotarpeita kaipaavia toimijoita. Servicesin pääasiakassegmenttejä ovat kaivokset ja kaivospalveluita tuottavat yhtiöt, terästehtaat sekä nosturiyhtiöt.

Hydroline Group on kevään aikana tarkastanut strategiansa, jonka keskiössä on entistä vahvemmin keskittyminen pääliiketoimintaan eli hydraulisylintereiden valmistukseen liikkuvien työkoneiden valmistajille. Services liiketoiminnan asiakaskunta on erityyppinen ja se on myös liiketoimintalogiikan kannalta lähtökohtaisesti erilainen. Services liiketoiminta toimii jo nyt omalla organisaatiolla omissa tiloissaan, sekä Vuorelassa että Hämeenlinnassa.

”Näemme, että Services yksikön kehitysmahdollisuudet ovat entistä paremmat omana itsenäisenä yhtiönään. Hydroline sen sijaan haluaa jatkossa fokusoida ydintoimintaansa, jotta se pystyy entistä paremmin palvelemaan OEM asiakkaita ja tukemaan heitä kansainvälisessä kasvussa”, kertoo Jan Mattlin, Hydroline Oy:n toimitusjohtaja

Uuden yhtiön, HL-Hydraulics Oy:n omistajat ovat Pasi, Jukka ja Mikko Laakkonen ja Hydroline Oy. Kauppa toteutuu liiketoimintakauppana ja se on allekirjoitettu kuluvan vuoden heinäkuussa. Tarkoituksena on saattaa kauppa loppuun elokuun aikana. Uuteen yhtiöön siirtyy kaupassa 20 työntekijää.

Hydroline on Suomen johtava ja vahvasti kansainvälistyvä, vaativaan käyttöön tarkoitettujen räätälöityjen hydraulisylintereiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä elinkaaripalveluihin erikoistunut yhtiö. Vuonna 1962 perustettu yhtiö pavelee maailman johtavia kone- ja laitevalmistajia, joihin lukeutuvat mm. Sandvik, John Deere, Normet sekä Hiab. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Suomessa Siilinjärvellä sekä Puolassa Stargardissa. Yhtiön liikevaihto on noin 67 milj. € ja se työllistää noin 330 työntekijää.

Hydroline Services on hydraulisylintereiden korjaukseen ja kunnostukseen erikoistunut yritys. Vuonna 2015 perustettu yritys on vakiinnuttanut paikkansa kotimaanmarkkinoilla luotettavana toimijana, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia huoltosopimuspalveluita että palvelee myös yksittäisiä huoltotarpeita. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Vuorelassa ja Hämeenlinnassa. Yrityksen liikevaihto on noin 3,5 milj. € ja se työllistää 20 työntekijää.

Contact