Changes in Hydroline’s Group Leadership Team structure

Hydroline is reorganizing its Group Leadership Team to secure the fulfillment of the Group’s strategic goals.

Hydroline’s Chairman of the Board, Jan Mattlin, will take on the role as acting CEO of Hydroline Group, while Jussi Maksimainen transfers to the position of Managing Director of Hydroline Poland, thus being responsible for the Stargard business site, which, along with our Vuorela site, is one of the cornerstones of our growth strategy. In the future, Jussi Maksimainen will report to Jan Mattlin, as part of the Group Leadership Team.

Jussi Maksimainen has good previous evidence of the management and development of our Stargard site. From Hydroline Group’s perspective, it is of primary importance to strengthen the support for this business site in a situation where the site’s revenue in 2021 increased by approximately 55% from 2020, and where, as according to the current outlook, our customer demand continues to grow at the same pace in 2022. At the moment, the incerase of capacity is a more significant bottleneck than demand. The growth in demand is a result of market growth, along with the launch of new products for our existing customers as well as the introduction of new customers. Vuorela, where our operations have developed well, will continue to be at the heart of the Group’s operations, employing a clear majority of the Group’s personnel.

As a result of the arrangement, Mikko Laakkonen will start in the position as the Group’s Deputy CEO and joins the Group Leadership Team, being responsible for Strategy and business development and also responsible for Hydroline’s Service business. As for the rest of the Group Leadership Team, our VP Human Resources Anne Puttonen will continue to lead human resources, Manu Leinonen continues to lead design and R&D, and Gerton Maurix will remain responsible for the Group’s sales and new customer acquisition. As part of the Group Leadership Team, Tomi Savinainen will continue as the head of the Vuorela cylinder manufacturing business unit.

In the future, the Group Leadership Team will consist of Jan Mattlin, Jussi Maksimainen, Tomi Savinainen, Anne Puttonen, Gerton Maurix, Manu Leinonen, Niina Malm and Mikko Laakkonen.

The aim of the reorganization of the Group Leadership Team and its responsibilities is to create a clearer division of responsibilities, strengthen the accountability of the business sites and enable and direct more resources to the Group’s development projects. Furthermore, it enables the significant organic growth to continue at Stargard, while meeting the needs of strong growth prospects at the Vuorela unit as well.

For further information, please contact:

Jan Mattlin
+358 40 508 6406
jan.mattlin@hydroline.fi
Jussi Maksimainen
+358 40 826 0871
jussi.maksimainen@hydroline.fi
Mikko Laakkonen
+ 358 40 505 1625
Mikko.laakkonen@hydroline.fi

 

Muutos Hydrolinen johtoryhmärakenteeseen

Hydroline järjestää johtorymäänsä uudelleen vahvistaakseen konsernin strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Hallituksen puheenjohtaja Jan Mattlin ottaa tästä päivästä lähtien vastuulleen myös konsernin virkaa tekevän toimitusjohtajan tehtävät, Jussi Maksimaisen siirtyessä Hydrolinen Puolan yhtiön toimitusjohtajaksi, vastaten Stargardin liiketoimintayksiköstä, joka on Vuorelan ohella yksi kasvustrategian kulmakivistä. Jatkossa Jussi Maksimainen raportoi Jan Mattlinille, osana konsernin johtoryhmää.

Jussi Maksimaisella on aikaisemmat hyvät näytöt Hydrolinen Puolan yksikön johtamisesta ja kehittämisestä ja Hydroline konsernin näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää vahvistaa tukea yksikölle tilanteessa, jossa yksikön liikevaihto kasvoi vuonna 2021 n. 55% vuoteen 2020 verrattuna, ja nykynäkymien mukaan asiakaskysynnän kasvun jatkuessa edelleen yhtä voimakkaana myös vuonna 2022. Kapasiteetin kasvattaminen on tällä hetkellä merkittävämpi pullonkaula kuin kysyntä. Kysynnän kasvu johtuu sekä markkinan kasvusta, uusien tuotteiden ylösajosta nykyisille asiakkaille, että yhteistyön alkamisesta uusien asiakkaiden kanssa. Vuorela, jossa toiminta on kehittynyt hyvin, jatkaa konsernin toiminnan keskiössä työllistäen selvän enemmistön konsernin henkilökunnasta.

Järjestelyn myötä Mikko Laakkonen aloittaa konsernin varatoimitusjohtajana osana johtoryhmää vastaten liiketoiminnan kehityksestä ja Hydrolinen Service-liiketoiminnasta. Johtoryhmässä jatkaa Anne Puttonen vastaten henkilöstöasioista, Manu Leinonen suunnittelun ja tuotekehityksen johdossa, sekä Gerton Maurix myynnin ja uusasiakashankinnan vetäjänä. Tomi Savinainen jatkaa osana johtoryhmää Vuorelan sylinterivalmistuksen liiketoimintayksikön johtajana.

Konsernin johtoryhmän muodostavat jatkossa Jan Mattlin, Jussi Maksimainen, Tomi Savinainen, Anne Puttonen, Gerton Maurix, Manu Leinonen, Niina Malm ja Mikko Laakkonen.

Johtoryhmän ja vastuiden uudelleenjärjestelyn tavoitteena on luoda selkeämpi vastuunjako, vahvistaa liiketoimintayksiköiden tulosvastuullisuutta, mahdollistaa entistä parempi asiakaspalvelu, varmistaa lisää resursseja konsernin lukuisiin kehityshankkeisin, sekä mahdollistaa huomattava orgaanisen kasvun jatkumista Stargardissa, sekä vastata vahvojen kasvunäkymien tuomaan tarpeeseen myös Vuorelan yksikössä.

Lisätietoja:

Jan Mattlin
+358 40 508 6406
jan.mattlin@hydroline.fi
Jussi Maksimainen
+358 40 826 0871
jussi.maksimainen@hydroline.fi
Mikko Laakkonen
+ 358 505 1625
Mikko.laakkonen@hydroline.fi
Contact