HydroFlow (ELY)

HydroFlow-hanke tähtää tiedon ja materiaalin viiveettömään ja häiriöttömään virtaukseen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Hydrolinelle yrityksen hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen, HydroFlow, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta. Kyseessä on Hydroline Oy:n pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava hanke. Hankkeen myötä yrityksen liikevaihto kasvaa merkittävästi ja hankkeen toteutuksella arvioidaan olevan vaikutusta yrityksen mahdollisuuteen tarjota merkittävä määrä uusia työpaikkoja. ELY-keskus on yritysrahoitusstrategiansa mukaisesti käyttänyt hankkeen muun kehittämisen rahoituksessa lainsäädännön mahdollistamaa maksimitukitasoa.

HydroFlow-projektin keskeisin tavoite on saavutta Hydroline-verkostossa viiveetön ja häiriötön tiedon ja materiaalien virtaus, jolla täytetään asiakastarve globaalisti hyödyntämällä nopeita, laadukkaita ja kustannustehokkaita prosesseja sekä teknologioita. Hankkeen lopputuloksena Hydroline Oy aikoo kaksinkertaistaa suoran viennin osuuden sekä kansainvälisen läsnäolonsa vuoteen 2021-2021 mennessä.

The HydroFlow project aims for an instantgeneous and failure free flow of information and material

The Etelä-Savo Centre for Economic Development, Transport and Environment has granted Hydroline a company development grant for the project in accordance with the company’s project plan, HydroFlow, pursuant to the Act on State Aid for Business Development (9/2014). This is a project that will improve Hydroline Oy’s long-term competitiveness. With the project, the company’s turnover will increase significantly and the implementation of the project is estimated to have an impact on the company’s ability to provide a significant number of new jobs. In accordance with its corporate finance strategy, the ELY Centre has used the maximum level of support allowed by legislation to finance the other development of the project.

Main taget of the Hydro-Flow-project is to achieve an instantgeneous and failure free flow of information and material and in the Hydroline Network to secure the global customer needs with fast, high-quality and cost efficient processes and technologies. As the outcome of the project, Hydroline is targeting to double its direct exports and global footprint by the year 2020-2021.